Proč nemůžou být všechna hřiště zadarmo?

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta ekonomicko-správní
Další údaje o pracovišti: Katedra veřejné ekonomie
Lektoři: Ing. Marek Pavlík, Ph.D.

Popis:

Student bude teoreticky i prakticky analyzovat problém nadspotřeby (nebo devastace) u zdarma poskytovaných statků a to na příkladu veřejně dostupných sportovišť. Problém bude zkoumán v kontextu devastace sportovišť a nákladů pro obce na jejich renovaci. Cílem je zamyslet se nad optimálním způsobem poskytování možnosti sportovat a současně předejít zneužití, nadužití anebo devastaci volně přístupného vybavení.

Předpokladem je zájem o sport, zájem o rozpočty a náklady obcí, ochota samostatně uvažovat