Netradiční využití ultrazvuku

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
Lektoři: doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.

Popis:

Klasický reproduktor má širokou vyzařovací charakteristiku, což znamená, že úroveň slyšitelného signálu do jisté míry nezávisí na vzájemné poloze posluchače a reproduktoru. V šedesátých letech minulého století vědci začali experimentovat s přenosem slyšitelného zvuku pomocí ultrazvukových vln. Přenos slyšitelného zvuku ultrazvukem má jednu velmi specifickou vlastnost, která spočívá v úzké směrovosti přenášeného svazku. Na rozdíl od klasického reproduktoru tak lze tento tzv. parametrický reproduktor nasměrovat přímo na posluchače, přičemž ostatní mimo vysílaný svazek přenášený zvuk neslyší. Tohoto principu se v dnešní době využívá např. v marketingu (cílené audio spoty), přehrávačích hudby nebo dokonce v armádě či námořní dopravě. Cílem projektu bude seznámení se s principy ultrazvukového reproduktoru. Dále bude teoreticky navržen a prakticky realizován parametrický reproduktor včetně ověření jeho funkce změřením vyzařovací charakteristiky. Pro bezproblémové zvládnutí tohoto projektu se předpokládá zájem o elektroniku a bastlení. Kromě vedení projektu bude k dispozici laboratoř na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, která je vybavená velmi moderní technikou pro stavbu prototypů. Projekt je ale samozřejmě možné z velké části zpracovávat také ve vlastní nebo školní dílně.