Daňové úlevy a volba exit strategie u Doplňkového penzijního spoření

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta ekonomicko-správní
Další údaje o pracovišti: Katedra veřejné ekonomie
Lektoři: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Studenti: Gustav Procházka - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis:

Problémová oblast:

Doplňkové penzijní spoření (DPS) je největším českým produktem individuálního zabezpečení na stáří. Stát pomocí daňových úlev (DÚ) motivuje jedince a jejich zaměstnavatele k účasti a motivuje k vyšším úložkám než 1000 Kč měsíčně. Na straně čerpání (exit) pak DÚ ovlivňují výhodnost jednotlivých strategií, přičemž stát daňově zvýhodňuje delší dobu čerpání. Racionálně se chovající jedinec by tyto strategie měl umět vyhodnotit a výsledky by se měl řídit. Jenže v realitě se tak neděje.

Cíle práce:

Cílem práce je finančně zhodnotit jednotlivé exist strategie u DPS. Tyto strategie se liší podobou DÚ. Dílčím cílem je nabídnout odpovědi na otázku, proč se jedinci pri volbě exit strategie nechovají optimálně.

Předběžný postup práce a metody:

Teoretická část práce bude založena na deskripci podoby DPS a využije i rešerši literatury týkající se behaviorálních aspektů penzí. Praktická část práce využije metodu simulačního modelování (výpočty v MS Excel). Téma může být doplněno řízenými rozhovory se stakeholdery a klienty DPS.

Pro koho je práce určená?

Práci bych doporučil někomu, kdo slyšel alespoň vzdáleně o "penzijním připojištění" a dani z příjmů fyzických osob. Naopak zájemce by měl umět trochu matematiku, měl by ovládat trochu MS Excel a měl by mít schopnost komplexního uvažování. Práce je vhodná pro motivovaného studenta, který chce vyhrát celostátní kolo :-)