Vládní rozhodnutí a jejich dopad na podnikání v cestovním ruchu

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta ekonomicko-správní
Další údaje o pracovišti: Katedra regionální ekonomie a správy
Lektoři: Ing. Andrea Holešinská, Ph.D.
Studenti: Martin Záboj - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis:

Téma obecně postihuje podmínky pro podnikání v cestovním ruchu v ČR. Předmětem jsou vládní rozhodnutí, která podmínky pro ekonomickou činnost v oblasti cestovního ruchu utvářejí a do jisté míry stimulují či deformují. Cílem tématu je prokázat vliv vládních rozhodnutí na podnikání v cestovním ruchu. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch je velmi průřezové odvětví, nebude se jednat o prokázání dopadu na celou ekonomiku cestovního ruchu, ale na vybraný sektor průmyslu cestovního ruchu (například pohostinství). Jako příklady vládních rozhodnutí mohou být uvedeny: zavedení EET, zákaz kouření v restauracích, digitalizace, či jiné aktuální problémy. Téma propojuje politologicko-ekonomické aspekty s chováním tržních subjektů. Zpracované téma může posloužit jako odborná studie pro Koncepci státní politiky cestovního ruchu.