Studium elektrochemického chování DNA struktur na rtuťové elektrodě

Instituce: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Oddělení biofyzikální chemie a molekulární onkologie
Lektoři: Daniel Dobrovodský
Studenti: Lucie Hanušová - Střední průmyslová škola chemická

Popis:

V roku 1959 bola prof. J. Heyrovskému udelená Nobelova cena za objav polarografie, prevratnej analytickej metódy využívajúcej ortuťovú elektródu.  V tom istom roku objavil za pomoci tejto metódy prof. Emil Paleček elektrochemickú aktivitu nukleových kyselín, čo sa v nasledujúcich desaťročiach stalo základom mnohých metód na analýzu ich štruktúry a reaktivity. Aj dnes zostáva ortuťová elektróda významným nástrojom elektroanalytickej chémie vďaka svojim unikátnym vlastostiam ako je atomárne hladký povrch, vysoké prepätie vodíku a  jednoduchá obnoviteľnosť.

Vďaka narastajúcemu množstvu poznatkov o nukleových kyselinách dnes vieme, že tieto látky sú za vhodných podmienok schopné tvoriť aletrnatívne stabilné sekundárne štruktúry, ktoré môžu zohrávať rolu pri vzniku rakoviny, preto sa ich štúdium teší v súčasnosti veľkej popularite. Táto práca nadviaže na výsledky Oddelenia biofyzikálnej chemie a molekulárnej onkológie v oblasti využitia vysokej citlivosti elektrochemických metód a vlastností ortuťových elektród na detektciu a analýzu DNA. Sledovať sa bude  elektrochemické chovanie oligonukleotidov o  špecifikých sekvenciách v rozličných prostrediach, predovšetkým vplyv sekundárnej štruktúry na ich redukčné a oxidačné signály za cieľom získať informácie o ich chovaní na povrchu elektródy.

Študent pri príprave SOČ na tejto téme získa praktické skúsenosti s prácou v elektrochemickom laboratóriu pri zbere, vyhodnotení a interpretácii dát. Rovnako sa zoznámi zo základmi práce s biomolekulami (manipulácia, stanovenie koncentrácie atď.) a s rešeršou a štúdiom odbornej literatúry v danej oblasti.