Analýza genetického profilu leukemických buněk

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: CEITEC 00216224
Další údaje o pracovišti: Centrum lékařské genomiky
Lektoři: Kristýna Závacká
Studenti: Markéta Protivánková - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Chronická lymfocytární leukémie je nejčastější leukémií dospělých v západním světě a vyznačuje se velmi různorodým klinickým průběhem a délkou přežití pacientů. Proto je po celém světě vyvíjena snaha identifikovat genetické změny, které by našly uplatnění v klinické praxi a pomohly předpovídat průběh nemoci u konkrétních pacientů. Projekt si klade za cíl analyzovat genetický profil leukemických buněk pomocí metod sekvenování nové generace (NGS) a odhalit souvislost abnormalit vybraných genů s průběhem onemocnění a odpovědí na protinádorovou léčbu.