Interakce proteinů rodiny p53 s guaninovými kvadruplexy

Instituce: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Oddělení biofyzikální chemie a molekulární onkologie
Lektoři: Marek Petr
Studenti: Vendula Dvořáková - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis:

Guaninové kvadruplexy patří mezi alternativní struktury nukleových kyselin, u kterých se předpokládá význam při procesech regulace genové exprese nebo replikace. Proteiny p53, p63 a p73 náleží do rodiny transkripčních faktorů p53, které mají funkci především v nádorové biologii při regulaci buněčného cyklu, apoptóze a diferenciaci buněk. V této práci bude zkoumána vazba proteinů rodiny p53 na různé strukturní typy guaninových kvadruplexů pomocí biochemických, biofyzikálních a molekulárně biologických metod.