p-adická čísla

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: Ústav matematiky a statistiky
Lektoři: Prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Studenti: Adéla Heroudková - Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Popis:

Pojem p-adických čísel, který se objevil na konci devatenáctého století na pomezí algebry a matematické analýzy, se časem projevil jako velmi užitečný nástroj na řešení některých problémů teorie čísel i dalších oblastí matematiky. Cílem zamýšlené práce je sestavit text, který by středoškolského čtenáře uvedl do světa p-adických čísel.