Návrh a výroba vrtulí pro drony s využitím 3D tisku

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta informačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav inteligentních systémů - Výzkumná skupina STRaDe
Lektoři: Ing. Tomáš Goldmann
Studenti: Jakub Cintula - Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace

Popis:

V rámci rešeršní části se student seznámí s technologickými možnostmi výroby vrtulí pro drony. Dále pak podrobně prozkoumá možnosti 3D tisku s využitím termoplastických materiálů. Na základě zjištěných poznatků student připraví 3D model vrtule pro větší dron (např. DJI Matrice 600), který na pracovišti FIT VUT vytiskne v několika provedeních. Vlastnosti vytištěných vrtulí pak porovná vůči originálu vrtule prodávanou pro daný typ dronu.

 

Výstupem práce bude porovnání fyzikálních vlastností vytištěných vrtulí a zhodnocení míry praktické využitelnosti.