Kamenné suroviny štípaných artefaktů ze středopaleolitické stanice Bořitov V - Horky

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: Ústav geologických věd
Lektoři: Petr Gadas, Ph.D

Popis:

Na nejnámnější povrchové stanici středního paleolitu Bořitova V - Horky se již dlouhou dobů nachází dílna na zpracování suroviny místního původu - spongolitu. S největší pravděpodobností zde neandrtálci vyráběli různé typy nástrojů (klíny, hroty, škrabadla, drasadla, rydla aj.) v rámci kulturního komplexu nazývaného micoquien. Velmi podobné nálezy jsou známy i z nedaleké jeskyně Kůlna, kam si nástroje neandrtálci přinášeli. Mimo hlavní surovinu - spongolit (silicit křídového stáří), která má v blízkém okolí zdroje se zde objevují a jiné, někdy velmi exotické suroviny, přinášené tehdejším člověkem často i z velkých vzdáleností (radiolarit, silicit typu Krumlovský les, křišťál atd.). Úkolem studenta/studentky bude jednak terénní rekognoskace na lokalitě, sběr surovin, dále tyto artefakty studovat po stránce typologické (určení o jaký typ nástroje jde) a po stránce surovinové (původ) a porovnávat se vzorky z lokalit potenciálního původu. Studium bude probíhat v rámci konzultací s vedoucím, případně jeho kolegy a pomocí přístrojů na pracovišti Ústavu geologických věd (biokulární mikroskop, optický mikroskop, elektronová mikroskopie).