Diagnostika komunikační ostýchavosti.

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Institut celoživotního vzdělávání
Lektoři: Dita Janderková, Ph.D.
Studenti: Adam Pivoňka - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis:

Diagnostika komunikační ostýchavosti.

 

Práce se bude věnovat fenoménu komunikační ostýchavosti. Jedná se o poměrně častý jev, ale je málo zmapován a není mu věnována dostatečná pozornost. Komunikační ostýchavost velmi úzce souvisí s rozvojem komunikačních a obecně sociálních dovedností. Průzkum se zaměří pomocí standardizovaného dotazníku na zjištění zmíněné ostýchavosti u žáků. Dále bude cílem navrhnout ucelený program, rozdělený například do jednotlivých lekcí, které by zmírňovaly problémy s komunikací – konkrétně ostýchavost.