Josef Macůrek a jeho vklad vědě

Instituce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Historický ústav AV ČR, v. v. i., pobočka Brno
Lektoři: doc., PhDr. Radomír Vlček, CSc.

Popis:

V roce 2019 si několik brněnských vysokých škol připomenulo významná výročí evé existence. Postupně se v jejich rámci utvářely vědní obory, badatelské směry a ucelené tzv. školy. Jednou z nich bylo zaměření na dějiny střední, východní, jihovýchodní Evropy pojímané jako součásti světových dějin, které se konstituovalo na Filozofické fakultě MU. V meziválečné době se jednalo o mimořádně důležité zaměření, neboť přispívalo k vytýčení ideologie a mezinárodně politické orientace formujícího se československého státu. Ústřední osobností, která se o profilování tohoto oboru v Brně zasloužila, byl prof. Josef Macůrek, od roku 1935 mimořádný profesor Filozofické fakulty MU a současně ve Slovanském ústavu v Praze. Vynikal nejen odbornými a pedagogickými znalostmi, ale i organizační prací. Z jeho iniciativy vzniknul nejprve kabinet a později samostatná Katedra dějin střední, východní a jihovýchodní Evropy, stejně jako brněnská pobočka Slovanského ústavu Akademie věd. Cílem projektu je seznámit se se životem a dílem této, pro brněnský region mimořádné osobnosti prostřednictvím pramenů uložených v archivu Masarykovy univerzity a prací, které napsal. Na základě kritického přístupu půjde o to vytvořit analyticko-syntetickou práci vysvětlující Macůrkův význam a odborně-organizační přínos. Metody práce budou spočívat v analýze pramenů a literatury a vsestavení textu, který z takto směrovaného kritického přístupu vzejde. Práce bude přínosem nejen pro historiky, ale i širší veřejnost ve smyslu upozornění na jednu z mimořádných osobností města Brna 20. století a jejímu šíření dobrého jména Masarykovy univerzity ve světě.