Volně žijící drobní savci jako zdroj infekčních zoonotických onemocnění

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Další údaje o pracovišti: Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat
Lektoři: doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.
Studenti: Klára Pelánková - Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Popis:

Cílem této práce bude detekovat významné původce (Toxoplasma gondii, Rickettsia spp.Anaplasma phagocytophilum) infekčních onemocnění u drobných volně žijících savců. Student se bude pod vedením školitele účastnit odchytu hlodavců v okolí areálu skládky Žabčice (zdroj potravy pro hlodavce) do sklapovacích pastí a následně provede pitvu a odběr vzorků tkání. Vzorky vyšetří pomocí metod molekulární biologie (izolace DNA, PCR, gelová elektroforéza) na Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat, VFU Brno. Během roku 2020 je plánováno několik odchytů 1 – 2x za měsíc v období jaro – zima, student se bude účastnit odchytu hlodavců dle dohody se školitelem. Získané výsledky budou dílčí částí rozsáhlejšího projektu v dané lokalitě zaměřeného na monitoring infekčních zoonotických onemocnění u drobných volně žijících savců.