Model přemnožení lesního škůdce

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta lesnická a dřevařská
Další údaje o pracovišti: Ústav matematiky
Lektoři: doc. Robert Mařík, PhD.

Popis:

Lesy České republiky devastuje kůrovec. Globálně se však nejedná o nic neobvyklého. Historicky k přemnožení lesního škůdce docházelo i jindy a v jiných částech světa. Pro lepší pochopení dynamiky přemnožení takového škůdce byly v minulosti vypracovány matematické modely. V této práci se na základním modelu lesního škůdce vyvinutého pro popis obaleče (Choristoneura) v lesích severní Ameriky naučíme základy matematického modelování pomocí diferenciálních rovnic. Jedná se o velmi mocnou techniku, používanou kromě modelování biologických dějů i k modelování fyzikálních procesů, nebo k pochopení chování materiálu v materiálovém inženýrství. Model obaleče biologicky zdůvodníme, prozkoumáme kvalitativně i numericky a za použití moderního vybavení se pokusíme model a výstupy z něj modifikovat.