Studium exprese a regulace proteinů těsných spojů hematoencefalické bariéry po subarachnoidálním krvácení

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti: Anatomický ústav
Lektoři: MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Studenti: Martin Kaleta - Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace

Popis:

Subarachnoidální krvácení vzniká při ruptuře aneuryzmatu mozkové tepny a je spojeno s vysokou mortalitou a morbiditou. Nejčastější komplikací je vznik hydrocefalu a následný rozvoj otoku mozku. V našich experimentech jsme prokázali, že přítomnost krve v subarachnoidálním prostoru a postupné odbourání krevních elementů vyvolává zvýšení prostupnosti hematoencefalické bariéry. Klíčovou roli v utváření hematoencefalické bariéry hrají těsné spoje mezi endoteliálními buňkami mozkových kapilár. Navrhované téma bude zaměřeno na studium exprese proteinů těsných spojů v mozkových kapilárách a jejich regulaci. Získané výsledky napomohou k pochopení rozvoje a ovlivnění zvýšeného nitrolebního tlaku po subarachnoidálním krvácení, stejně jako změně farmakokinetiky léčiv.