Bezpečnost bezdrátové komunikace v Internetu věcí

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav telekomunikací
Lektoři: Ing. Lukáš Malina, Ph.D.

Popis:

Cílem práce je výzkum bezpečnosti bezdrátových komunikačních technologií používaných v Internetu věcí (Internet of Things - IoT). V rámci IoT se práce zaměří především na soudobé bezdrátové komunikační technologie SigFox a LoraWAN a bude analyzovat jejich zabezpečení z pohledu ochrany přenášených dat. Hlavní náplní práce bude testování zabezpečení komunikace v SigFox a LoraWAN sítí pomocí odposlechu dat. Praktickou částí bude zajistit funkční odposlech dat pomocí existujících SW balíčků (např. pro Wireshark), softwarového rádia či vývojových kitů a dále zachycené data vhodně prezentovat a analyzovat. Řešitel by měl prokázat základní znalosti programování, HW součástí a schopnost porozumět anglickému textu.