Strategie v oblasti konzumace masa a masných výrobků

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická/Ústav technologie potravin
Další údaje o pracovišti: Ústav technologie potravin
Lektoři: Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.

Popis:

V současnosti se v souvislosti se spotřebou masa uvádí různé negativní dopady na zdraví konzumentů a životní prostředí. Různé studie vzniklé ve světě hodnotí motivaci mezi těmi, kteří snížili nebo eliminovali spotřebu masa; některé práce identifikují strategie ke snížení spotřeby masa. Byly by žádoucí vytvořit studii popisující trendy v konzumaci masa u nás. Cílem a úkolem pro studenta je vytvořit dotazník a provést dotazníkové šetření u dostatečného počtu respondentů dle kvótního výběru (věk, pohlaví, vzdělání). Dotazníkové šetření bude rozděleno do 3 fází podle následujících hypotéz.

1. Zda a jak se česká populace spotřebitelů odlišuje při výběru a nákupu výsekového masa od spotřebitelů jiných zemí EU (max. do 20 otázek týkající se četnosti, množství, druhu, gastronomického určení, faktorů při výběru; mezi studenty do 25. let věku a oproti tomu u starší generace nad 50 let věku). K dispozici máme univerzitu třetího věku při ICV MENDELU. 

2. Popsat faktory/důvody spojené s nekonzumací a vyřazováním masa z jídelníčku u vegetariánů a veganů (u výše zmíněných skupin, avšak s důrazem na informace od mladých respoendentů) a specifikovat alternativy, kterými nahrazují maso a masné výrobky v jídelníčku. K dispozici máme i kontakty na školy z okolí a průzkum bude konzultován se Společností pro výživu (SPV).

Na akcích MENDELU během roku bude prezentováno téma, předkládány masné výrobky i alternativy masných výrobků vyrobených na ústavu technologie potravin v poloprovozních laboratořích (masná výrobna, ad.), s jednoduchým hodnocením. Výsledkem studie budou diskutované výsledky uveřejněné jako články pro recenzované časopisy Výživa a potraviny (min. 1) a Maso (min. 1) a účast studenta na studentské konferenci Výživa, potraviny a zdraví konané v červnu na Masarykově univerzitě pod hlavičkou Společnosti pro výživu.