Vztahy ke spolužákům se specifickými vzdělávacími potřebami

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Institut celoživotního vzdělávání
Další údaje o pracovišti: Oddělení sociálních věd
Lektoři: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová

Popis:

 Práce by se měla zaměřit na zmapování vztahů středoškolských studentů či žáků ke spolužákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Cílem by bylo popsání potřeb jak integrovaného spolužáka (např. s asistentem pedagoga), tak potřeb celé třídy, co pociťují jako problematické oblasti, které znemožňují jeho funkční začlenění do kolektivu. Na základě analýzy těchto potřeb a studia odborné literatury by měl být výstupem práce konkrétní návrh vedoucí ke zlepšení vztahů s integrovaným spolužákem.