Proměny života na venkově během 20. století

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta filozofická
Další údaje o pracovišti: Ústav evropské etnologie
Lektoři: Mgr. et Mgr. Oto Polouček, Ph.D.

Popis:

Cílem výzkumu bude zachytit vzpomínky na proměny života na vesnici během 20. století - mizení tradičních forem hospodářství, modernizace, budování občanské vybavenosti, proměna živoního stylu. Výzkum by měl být založen na rozhovorech s pamětníky, kteří proměny způsobu života pamatují. Téma může být po domluvě s konzultatem specifikováno - nabízí se např. zaměření na trávení volného času, stravu, vztahy mezi vesnicí a městem atd.