Příprava polymerních nanovlákenných struktur pro tkáňové inženýrství

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti: Ústav histologie a embryologie
Lektoři: Michaela Kloučková
Studenti: Terezie Malcová - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis:

Tkáňové inženýrství je interdisciplinární obor aplikující poznatky věd o živé přírodě, věd materiálních a inženýrství na výzkum biologických implantátů sloužících k obnově poničené tkáně nebo k vytváření zcela nové tkáně či orgánů v in vitro podmínách. Pro přípravu implantátů je potřeba vytvořit biokompatibilní nosiče s vlastnostmi vhodnými pro kultivaci lidských buněk. Náplní této práce bude výroba polymerních nanovlákennýh struktur metodou elektrospinningu a následné hodnocení jejich základních biologických vlastností v in vitro podmínkách.