Jsou kmenové buňky cestou k věčnému mládí

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti: ÚHE, CTEF
Lektoři: Doc. RNDr. Irena Koutna, Ph.D
Studenti: Kristýna Koutná - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis:

Výzkum kmenových buněk probíhá už celá desetiletí, dozvěděli jsme se mnoho a zjistili jsme, že zatím nevíme ještě víc. Kmenové buňky se přirozeně nacházejí v ranních stádiích embrya. Mezi vlastnosti embryonálních kmenových buněk patří teoreticky nekonečné dělení a schopnost proměnit se na jakoukoli jinou tělní buňku. Na to abychom co nejlépe uchovali nebo dokonce zlepšili tyto vysoko ceněné vlastnosti, je v prvním kroku třeba plně pochopit a napodobit podmínky v raném embryu, v druhém kroku pak můžeme přirozenou kvalitu kmenových buněk ještě překonat další úpravou jejich kultivačních podmínek. Projekt se zaměří na navržení ideálních kultivačních podmínek uměle vyrobených lidských kmenových buněk tzv. „ human induced Pluripotent Stem Cells“, které dnes vytlačují eticky diskutabilní kmenové buňky získávané z lidských embryí. Cílem je zajistit dostatečné množství bezpečných a biologicky mladých buněk pro regeneraci tkání a orgánů.