Molekulární charakteristika genu TNFA u koček jako kandidátního genu pro vnímavost k infekci koronaviry

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Fakulta veterinárního lékařství
Další údaje o pracovišti: Ústav genetiky
Lektoři: Martin Plášil, Ph.D.

Popis:

V rámci předkládaného projektu bude charakterizován gen TNFA (tumor nekrotizující faktor alfa) u koček se zaměřením na infekci FCoV (felinní koronavirus). tento koronavirus má potenciál vyvolávat u koček onemocnění známé jako infekční felinní peritonitida (FIP) s vysokou letalitou. TNFA hraje významnou roli v rámci imunitního systému v souvislosti s inflamatorními procesy a podílí se vysokou měrou na regulaci takových procesů jako např. apoptóza, buněčné dělení, diferenciace, atd. Předešlé analýzy (Wang et al. 2014) prokázali existenci SNP v 5´ UTR genu TNFA, který byl statisticky významně asociován s rezistencí vůči FIP, nicméně autoři se omezili pouze na tuto oblast a nebyl popsán celý gen TNFA. Gen zájmu bude vyšetřen pomocí PCR a NextGen sekvenování. Na základě získaných výsledků bude možné zhodnotit variabilitu zkoumaného genu u vybraného panelu vzorků. Výsledky získané v tomto projektu poslouží jako základ pro následné asociační analýzy s FIP.