Středoškolské časopisy jako trenažér žurnalistiky

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sociálních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra mediálních studií a žurnalistky
Lektoři: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Popis:

Práce se zaměří na ukotvení středoškolských časopisů v mediální typologii a v rámci případové studie na produkci či konzumaci obsahu těch specifických médií.