Modely indukce komorové tachykardie na izolovaném srdci pro potřeby testování antiarytmických substancí.

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Farmaceutická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav humánní farmakologie a toxikologie
Lektoři: MVDr. Peter Scheer, Ph.D.
Studenti: Magdalena Petrlová - Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Popis:

Pro studium antiarytmického efektu léků u život ohrožujících tachyarytmmí, lze s výhodou použít model zavěšeného srdce.   Hlavní výhoda modelu je, že probíhající arytmie která by byla pro živý organizmus smrtelná, není schopna ohrozit izolované srdce. V důsledku toho se sníží spotřeba zvířat nutná pro testování efektu léčby. V projektu budou řešeny různé způsoby indukce komorových tachykardií s vyhodnocením spolehlivosti indukce arytmií. Cílem je vybrat nejvhodnější model pro testování suprese komorových tachakardií  a následně jej popsat a validovat.