Užívání sociálních sítí středoškoláky

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sociálních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra mediálních studií a žurnlistiky
Lektoři: Mgr. Pavel Sedláček

Popis:

Práce představí na základě odborné literatury a na cílové skupině vybraných středoškoláků podoby užívání sociálních sítí touto věkovou skupinou. Důraz bude kladen na úroveň mediální gramotnosti středoškoláků.