Vytvoření biometrické databáze obličejů

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta informačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav inteligentních systémů
Lektoři: Prof. Ing., Dipl.-Ing. Martin Drahanský, Ph.D.

Popis:

Cílem projektu je vytvoření databáze 2D, 3D a termoobličejů osob ve věkovém rozmezí 15 až 99 let. U každé osoby dojde k nasnímání tří 2D fotografií (zepředu a 2x z boku), 3D obličeje pomocí 3D kamery (či videosekvence na mobil) a tří termosnímků (zepředu a 2x z boku) a termovidea obličeje. Databáze by měla čítat alespoň 50 osob, každá nasnímaná 3x. Součástí práce bude obrazové vyhodnocení nasnímané databáze.