Organické solární články

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta chemická
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.
Studenti: Michal Šrámek - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis:

Práce bude zaměřena na přípravu a charakterizaci organických solárních článků. Student se mimo jiné naučí připravovat tenké vrstvy různými depozičními technikami a elektrickou a optickou charakterizaci jejich vlastností. Výsledkem práce bude funkční vzorek solárního článku.