?Volně žijící drobní savci v zoo Brno - zdroj infekcí pro zoo zvířata?

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Další údaje o pracovišti: Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat
Lektoři: doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.
Studenti: Filip Svoboda - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov

Popis:

Cílem této práce bude detekovat původce infekčních onemocnění (toxoplazmóza, encefalitozoonóza, borelióza) u volně žijících drobných savců (hlodavců) odchycených v zoo Brno. Hlodavci mohou přestavovat významný rezervoár infekcí pro zoo zvířata ale i návštěvníky zoo. Jedná se o projekt, který běží již třetí rok a je podporován vedením zoo Brno. Získané výsledky budou přínosné jak z vědeckého hlediska, tak z hlediska veterinární praxe v zoo. Student se pod vedením školitele bude účastnit odchytů hlodavců (kladení a sběr pastí) v zoo Brno, jejich pitvy a odběru vzorků pro vyšetření pomocí metod molekulární biologie (izolace DNA, PCR, gelová elektroforéza a případná genotypizace pozitivních vzorků). Během roku 2018 je plánováno několik odchytů (jaro-podzim, 1x za 14 dnů), student se bude účastnit odchytů a pitev dle dohody. Vzorky budou vyšetřovány na Ústavu biologie, VFU Brno.