Migrační krize, EU a ČR

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Další údaje o pracovišti: Ústav teritoriálních studií
Lektoři: Martin Hrabálek, Ph.D.
Studenti: Karolína Halasová - Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

Popis: Smyslem tématu je vyhodnotit dopady migrační krize na Evropskou unii a vztahy mezi státy uvnitř ní. Důraz by přitom měl být kladen na pozici ČR a dalších států Visegrádské skupiny a ohledem na jejich specifický přístup k dané problematice.