Hospodaření s dešťovou vodou ve městě

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Zahradnická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav zahradní a krajinářské architektury
Lektoři: Ing. Barbara Ševčíková, Ph.D.
Studenti: Petr Peca - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Téma zadržování dešťové vody v místě jejího spadu je velmi aktuálním tématem a to převážně v době, kdy množství zpevněných ploch ve městě tuto problematiku neřeší a dešťová voda je odváděna kanalizačním systémem daleko od místa, kde skutečně spadla. Jak se k utrácení dešťových vod staví města v ČR? Jaké existují způsoby zadržování vody v limitovaném prostředí města? Lze skloubit ekologické řešení s kvalitním architektonickým záměrem? Cílem práce je inspirovat se na zahraničních realizacích, sestavit rešerši možných metod a prostředků aplikovatelných na naše prostředí s důrazem kladeným na zachování architektonické kvality veřejného prostoru. Výsledkem bude jednoduchá srovnávací analýza porovnávající přístupy hospodaření s dešťovou vodou v našich městech a následně vytvoření architektonického řešení prezentující návrh vhodných opatření respektující ekologické přístupy při zachování estetických hodnot v území. Výsledek práce bude prezentován na panelech veřejně přístupnou výstavou.