Analýza silikátových vzorků metodami ICP-OES a laserovou ablací

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav chemie
Lektoři: Mgr. Lucie Šimoníková
Studenti: Martin Bár - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis: Tato práce srovnává analýzu silikátových vzorků v pevném stavu a v roztoku, student se naučí převádět vzorky do roztoku, upravovat je i pro analýzu vzorků v pevném stavu, pracovat s přístroji a osvojí si základy statistického vyhodnocení.