26. 1. 2022, 13:30 - 16:30
přidat do kalendáře
Škola zapojená v projektu iKAP JMK II
zdarma
nejvíce ocení
pedagogové a ředitelé škol
kurz

Prevence syndromu vyhoření

Pro střední školy zapojené do projetku iKAP JMK II jsme vytvořili sérii kurzů. Jedním z nich je i Prevence syndromu vyhoření. Chcete se zapojit? Napište nám nebo se podívejte na naši nabídku! https://vzdelavanivsem.cz/skoly

Kurz je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol.  Minimální počet účastníků kurzu je 8.

Kurz je nabízen i vedoucím pracovníkům škol, kteří se buď mohou kurzu zúčastnit spolu s pedagogickým sborem nebo je pro ně kurz realizován zvlášť (zde neplatí minimum 8 osob) a je zaměřen na způsoby předcházení syndromu vyhoření z pohledu managementu školy.

Přesná náplň a délka trvání kurzu je domlouvána se školami individuálně. Minimální délka školení je 3 hodiny, maximální délka 8 vyučovacích hodin. Kurz může probíhat v online podobě i prezenčně (pokud to umožní epidemiologická opatření).

Cíle kurzu:

  • Účastníci se seznámí s fázemi a průběhem syndromu vyhoření a na základě toho jsou u sebe schopni vnímat varovné signály.
  • Účastníci si osvojí různé techniky psychohygieny, uvědomí si své vlastní způsoby předcházení syndromu vyhoření.
  • Vedoucí pracovníci školy jsou seznámeni se způsoby, kterými mohou pomoci předcházet syndromu vyhoření u svých pracovníků.

Obsah kurzu:

  • Co je a jak se projevuje syndrom vyhoření, jeho jednotlivé fáze a příčiny
  • Způsoby předcházení syndromu vyhoření – představení rozmanitých technik psychohygieny a dalších způsobů prevence syndromu vyhoření, zmapování opěrných bodů v životech pedagogů, možnost vyzkoušení skupinové supervize.
  • Vedení škol – jak předcházet syndromu vyhoření u pracovníků (práce s poskytováním zpětné vazby, uzpůsobení pracovního prostředí, představení skupinových aktivit zaměřených na prevenci syndromu vyhoření).