7. 6. 2023 14:00-17:00 ONLINE
Pro přihlášení pokračujte na web jsmenadani.cz
přidat do kalendáře
ONLINE
zdarma
603 722 059
nejvíce ocení
ředitelé škol
webinář

Podpora a rozvoj kreativního myšlení s využitím digitálních technologií

Podpora a rozvoj kreativního myšlení u nadaných žáků s využitím digitálních technologií 

Téma kreativity ve vzdělávání je na jedné straně obtížně uchopitelnou proklamací, na straně druhé představuje základní požadavek na to, jak má edukace vypadat, zvláště pokud jde o práci s nadanými žáky, ať již na druhém stupni základních škol nebo na středních školách. Cílem semináře bude společně s učiteli téma kreativního přístupu k práci s informacemi a k učení uchopit, především v kontextu digitálních technologií – od blogů a interaktivních nástěnek, přes aplikace na tvorbu myšlenkových map až po využití umělé inteligence v běžné práci ve třídě. Příklady budou voleny především z předmětů humanitních a z informatiky, což ale nevylučuje zapojení učitelů jiných aprobací. 

Lektor: RNDr. Michal Černý

O lektorovi:

Michal Černý působí jako odborný asistent na Katedře informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně, dlouhodobě se podílí ale také na vzdělávání budoucích sociálních pedagogů a na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Odborně se profiluje v oblasti informační gramotnosti, technologií ve vzdělávání a změn, které tyto fenomény přinášejí do cílů vzdělávání. Původním vzděláním je středoškolský učitel. Je autorem více než dvou desítek knih (nejen) pro učitele a bezpočtu popularizačních i vědeckých článků.