Počítačová lingvistika

STEAM klub pro středoškoláky z Jihomoravského kraje

REGISTRACE zde

Pro nové uživatele: po zaregistrování do databáze JCMM nezapoměň DOKONČIT registraci NA AKTIVITU !!! 

 

Objevujeme počítačovou lingvistiku: Cesta do světa jazyka a technologie

Školitel: Mgr. Hana Žižková, Ph.D. 

Místo konání:  počítačová učebna G13 na Filozofické fakultě MU, Gorkého 3, Brno

Čas konání a program jednotlivých setkání upřesníme v září.

"Objevujeme počítačovou lingvistiku" je pro zájemce o propojení jazyka a technologie. Účastníci se zúčastní příkladů a krátkých demonstrací, které jim přiblíží témata a problémy, jež tato disciplína řeší. Během setkání se seznámí s různými počítačovými nástroji pro analýzu a zpracování textu, které si i sami vyzkouší. Tato akce kombinuje lingvistický výzkum se strojovým zpracováním textu. Každý účastník bude součástí malého lingvistického výzkumu, kde se naučí sbírat lingvistická data a analyzovat je pomocí dostupných softwarových nástrojů. Vedle zpracování dat se také zaměříme na techniky vizualizace získaných výsledků výzkumu. Setkání klubu nabízí středoškolákům jedinečnou příležitost prozkoumat spojení mezi jazykem a technologií, získat praktické dovednosti v oblasti analýzy a vizualizace textových dat a zlepšit porozumění lingvistického výzkumu.

Součástí je: