Otevřená věda spojila špičkové vědce z Evropy

Napsali o JCMM; ČASOPIS REFLEX (24. 8. 2020)

Mezinárodní projekt SoMoPro (South Moravian Programme for Distinguished Researchers, tj. Jihomoravský program pro podporu vynikajících vědců) se dostal do finální fáze. Přímo na jižní Moravě vzni

kla řada zajímavých vědeckých výstupů. Program finančně a především profesně podpořil špičkové domácí i zahraniční vědce na pracovištích výzkumu a vývoje. Financován byl z prostředků EU a Jihomoravského kraje. Od spuštění projektu SoMoPro v JMK v roce 2009 bylo podpořeno 71 vědců, z toho 18 v závěrečné třetí fázi programu. Své výzkumy realizovali ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Vysokým učením technickým v Brně, Mendelovou univerzitou v Brně, Akademií věd ČR a Mezinárodním centrem klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Úkolem zúčastněných vědců bylo vedle přímého výzkumu také podílet se na výuce v rámci jejich činnosti.
 

Jakých výstupů se podařilo ve vybraných projektech dosáhnout:

  1. Podařilo se vyvinout pokročilé nosiče fosforečnanu vápenatého pro tkáňové inženýrství a regeneraci kostí (tisk trikalciumfosfátu).
  2. Podařilo se vyléčit leukémii u myší pomocí nové imunoterapie.
  3. Byly navrženy a vyrobeny pevné adsorbenty pro zlepšení energetické a environmentální udržitelnosti.
  4. Byly využity moderní digitální technologie k podpoře zdraví a zdravých životních návyků u dospělých a seniorů.

Kde jste SoMoPro zažili:

Link k projektu SoMoPro: www.jcmm.cz/projekt/somopro

Tento projekt získal finanční prostředky z programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 Evropské unie v rámci akcí Marie Skladowska-Curie a je spolufinancován Jihomoravským krajem dle grantové dohody č. 665860.
 

PODPORA NADANÝCH

NA JIŽNÍ MORAVĚ působí specializované zájmové sdružení JCMM. Zaměřuje se na podporu nadaných studentů i profesionálů pro vědu, a to zejména v oborech orientovaných na přírodní vědy, matematiku, IT, techniku a medicínu. Organizace spojuje studenty, učitele, vědce a ty, kteří chtějí své know-how předávat dál. Vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji je také cílem nového projektu, jehož součástí bude pre-screening nadání u žáků v Jihomoravském kraji.

JCMM provozuje také několik českých center v zahraničí s cílem přilákat nejnadanější zahraniční studenty na brněnské univerzity. Organizace dále dlouhodobě zajišťuje kariérové poradenství, on-line servis pro rodiče a žáky při výběru školy a řadu dalších služeb motivovaných snahou o zlepšení prostředí v oblasti péče a rozvoje potenciálu obyvatel jižní Moravy. Aktivity JCMM jsou realizovány také v brzkém věku dětí – jak v mateřských školách, tak na prvním stupni ZŠ v rámci technické výchovy.

Členy sdružení JCMM jsou Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. JCMM je členem European Council for High Ability (ECHA) a sítě EURAXESS v ČR. Jeho aktivity jsou součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje.

Více informací na webových stránkách jcmm.cz, vzdelavanivsem.cz a vyberskoly.cz.


Více informací na webových stránkách jcmm.cz, vzdelavanivsem.cz a vyberskoly.cz.

Přílohy z časopisu REFLEX