Ohlédnutí za letními M-tábory projektu PolyGram

Ohlédnutí za letními M-tábory v rámci projektu PolyGram, které proběhly ve dnech 15. 7. 2019 - 19. 7. 2019 na Vysočině. Děkujeme všem za skvělou matematickou účast a zábavu!

Více o projektu PolyGram včetně fotografií z jednotlivých akcí naleznete na našich webových stránkách v kolonce Galerie: http://www.jcmm.cz/projekt/polygram_ucitele#M-tábory.