Od lineární algebry k těžkým mřížovým problémům a kryptografickým algoritmům

Začínáme:  1. 2. 2024

Místo konání: Fakulta strojního inženýrství VUT, Technická 2, Brno

Školitel: doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.

Budeme se věnovat kryptosystému GGH a studenti připraví vlastní návrhy jeho realizace.

Začneme jednoduchými základy teorie matic. Studenti se naučí matice násobit, dozví se, co je determinant. Teorie bude aplikována v kryptografickém systému s veřejným klíčem. Ukáže se, že některé maticové úlohy mohou být výpočetně náročné a že této vlastnosti lze využít při asymetrickém šifrování. Součástí klubu bude exkurze na pracoviště FSI, kde se žáci seznámí s vývojem technických projektů: např. Formula Student, Pneumobil, Chicken Wings.

Výstupem bude tištěná brožura se základy teorie a cvičebnicí složenou z kryptosystémů navrženými žáky.

Registrace (proklik do IS)