Názor pedagogů z Tyršovy ZŠ Kuldova 38

Matematické exkurze, kterých jsme se s žáky 3. tříd zúčastnili, hodnotíme velmi kladně.

 

Celá příprava akce byla na vysoké úrovni, odborná realizace pracovních listů byla velmi dobrá.

 

Je potřeba vždy správně zvolit míru znalostí žáků 3. a 4. tříd, aby byly pracovní listy pro ně vhodné a neodradila je vysoká náročnost. Matematická gramotnost u žáků 1. stupně ZŠ je tímto způsobem velmi dobře rozvíjena, celou myšlenku umocňuje velmi vhodně zvolené atraktivní brněnské prostředí (ZOO Brno, Mahenovo divadlo, DRFG Aréna - Kometa).

 

Doporučily bychom matematické pracovní listy plnit v průběhu celého dopoledne raději v kratších blocích a nikoli najednou v jednom celku. U starších dětí už by toto nemělo být nutné.

 

Děkujeme za realizaci, děti si odnesly z exkurzí spoustu příjemných zážitků a díky tomu, že jsme od tvůrců pracovních listů dostaly jejich kopie, můžeme tak myšlenku přiblížit dětem cestu za zábavnou matematikou přenést i do běžných vyučovacích hodin směrem k dalším žákům.

 

Se srdečným pozdravem

 

Eva a Barbora Peškovy

Tyršova ZŠ

Kuldova 38