22. 12. 2022, 9:00 - 12:00
přidat do kalendáře
Škola zapojená v projektu iKAP JMK II
zdarma
nejvíce ocení
ředitelé škol
kurz

Náročné komunikační situace

Pro střední školy zapojené do projetku iKAP JMK II jsme vytvořili sérii kurzů. Jedním z nich je i Náročné komunikační situace. Chcete se zapojit? Napište nám nebo se podívejte na naši nabídku! https://vzdelavanivsem.cz/skoly

Kurz je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol. Minimální počet účastníků kurzu je 8.

Přesná náplň a délka trvání kurzu je domlouvána se školami individuálně.
Minimální délka školení je 3 hodiny, maximální délka 8 vyučovacích hodin.
Kurz může probíhat v online podobě i prezenčně.


Cíle kurzu:

  • Účastníci se seznámí s různými typy náročných komunikačních situací, s tím, jak předcházet jejich vzniku a jak je řešit.
  • Téma náročných komunikačních situací je představeno jak teoreticky, tak prostřednictvím sebezkušenostních technik a sdílení zkušeností ze školního prostředí.


Obsah kurzu:

  • Komunikace, náročné komunikační situace.
  • Nedorozumění, komunikační šumy – jak vznikají a jak jim předcházet.
  • Konflikty – poziční a zájmová rovina konfliktu, jak řešit konflikty.
  • Konstruktivní kritika – jak jí podávat i přijímat.
  • Zvládání emocí – zvládání vlastních emocí i emocí druhého člověka.