14. 2. 2023 14:00-16:00
Pro přihlášení pokračujte na web jsmenadani.cz
přidat do kalendáře
ONLINE
zdarma
603 722 059
nejvíce ocení
ředitelé škol, výchovní poradci a psychologové
webinář

Nadané děti s dvojí výjimečností (online)

Nadané děti s dvojí výjimečností

 

Pro mnohé laiky a dokonce i pro řadu odborníků bývá stále obtížné připustit simultánní exitstenci rozumového nadání a handicapu. Nadání však může koexistovat s libovolným handicapem. Nejčastěji však identifikujeme souběh intelektového nadání s nedostatky ve školních dovednostech. Děti této specifické, však početné skupiny bývají v odborné literatuře označovány jako děti dvojí výjimečností. Jedná se o diagnosticky, pedagogicky i intervenčně velmi nehomogenní skupinu dětí, studentů, ale i dospělých, se specifickými vzdělávacími potřebami a často i specifickými psychickými problémy.

V přednášce se, kromě úvodního zarámování celé problematiky mimořádných schopností, zaměříme na otázky spojené s identifikací nadaných dětí s dyslexií, s jejich sociálními a emociálními charakteristikami, paradoxními výkony, problémy i riziky, jež mohou zabránit skutečnému rozvoji jejich nadprůměrného potenciálu.

 

Lektor: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph. D.

 

 

 

Více informací o aktivitách pro děti, pedagogy i rodiče najdete na stránkách www.jsmenadani.cz.