MgA. Kateřina Chalupníková
Lektorka prezentačních a komunikačních dovedností, učitelka dramatické výchovy, absolventka JAMU. Patří mezi šťastlivce, co svou práci dělají nadšeně a s láskou. Od dětství sbírala zkušenosti v divadle a uměleckém přednesu. Přes patnáct let se věnuje propojení divadla a vzdělávání a jeho využití v běžném životě.
Řadu let pracovala v komerčních sektoru pod hlavičkou Court of Moravia, kde připravovala a vedla školení pro velké i malé firmy. Pod rukama jí také prošla řada individuálních klientů (od manažerů, přes politiky, účetní, moderátory v rádiu, prostě všechny, co potřebují umět dobře mluvit).
Od roku 2013 vedla literárně-dramatický obor na základní umělecké škole v Brně. Učila na různých typech škol a má zkušenosti s alternativními a zážitkovými výukovými styly.
Pravidelně učí na vysokých školách (prezentační a komunikační dovednosti a dramatickou výchovu). Pro ministerstvo vytvořila metodiku Kreativního hraní pro žáky a učitele druhého
stupně ZŠ a lektoruje programy pro žáky i učitele. Hraje divadlo pro děti, pořádá interaktivní programy, kde čte dětem, puberťákům i dospělým.
Miluje knihy, rozhovory se svými dcerami a humor svého muže.