doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.

doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.

konzultant a školitel prací SOČ

Vystudoval matematickou analýzu na MU Brno a dále se věnoval geometrii a aplikované matematice na VUT Brno.

V současnosti působí jako docent na Ústavu matematiky - odbor algebry a diskrétní matematiky, Fakulta strojního inženýrství VUT Brno.