G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, aula-3.p.
725 058 334
nejvíce ocení
ředitelé škol
vzdělávací akce

Současný stav a budoucnost maturitní zkoušky a JPZ v roce 2024

M-setkání pedagogů M, Fy, Ch, Bi spojené s odbornou přednáškou, odborný lektor: Mgr. Josef Bobek, CERMAT Praha

místo konání: G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, zasedací místnost 3.patro, začátek 14:30 hod.

Program: 

 1. Zahájení, RNDr. Jiří Herman, Ph.D. , ředitel Gymnázia Brno, tř. Kpt. Jaroše

 2. Seznámení s projektovými aktivitami a možnost zapojení pedagogů SŠ -  Adamová,JCMM

 3. Zkušenosti z projektových aktivit - otevřené centrum metodické podpory matematické gramotnosti, M-konzultace Mgr. Staněk, Mgr. Kobza, Ph.D., Mgr. Horáková, M-workshop, Mgr. Ježová

 4. Odborná přednáška "Současný stav a budoucnost Maturitní zkoušky a Jednotné přijímací zkoušky v roce 2024", odborný lektor: Mgr. Josef Bobek, CERMAT Praha

Zaměření na rozvoj databáze úloh a aplikací na procvičování, které pomohou studentům lépe se připravit. Plány Cermatu na modernizaci hodnocení a výběru studentů. Inovace v oborové soustavě (SOV) a revize Rámcového vzdělávacího programu (RVP) v duálním systému, přinášející klíčové změny ve vzdělávacím systému České republiky.