10. 1. 2022, 14:00
přidat do kalendáře
JCMM, dv. č. 308-309
zdarma
702 088 934
nejvíce ocení
pedagogové, výchovní poradci a psychologové
kurz

Legislativa a podpůrná opatření ve vzdělávání nadaných žáků

Seminář je určen pedagogům základních škol v Jihomoravském kraji, kteří si kladou otázku, jakou formu podpory pro nadané žáky zvolit. Ukážeme Vám aktuální přehled podpůrných opatření v různých vzdělávacích stupních a zaměříme se na možnosti jejich využití v konkrétních případech.

Na semináři bude prostor pro konzultaci konkrétní situace na dané škole s cílem nastavit o možná nejlepší péči a podporu nadaným žákům.

Mgr. Dana Veselá, Ph.D. 

Zájem o podporu žáků nadaných a mimořádně nadaných na jejich vzdělávací dráze pramení ze spolupráce s národním pedagogickým institutem, pod jehož hlavičkou působí jako Koordinátor podpory nadání v JmK. K jejím tématům patří zvyšování kvality výuky směrem k přenášení odpovědnosti za vzdělávání na žáky samotné, posilování role pedagoga jako průvodce, využívání prvků kritického myšlení, propojování formálního a nefomálního vzdělávání na cestě k rozvoji kompetencí každého žáka. 

 

Na seminář se hlaste prostřednictvím REGISTRACE

Termín konání je pondělí 10. ledna 2022 od  14:00 do 17:00, místem konání je JCMM, zasedací místnost 308-309. 

 

Seminář je součástí základního vzdělávacího modulu, který se skládá z přednášek týkajících se identifikace a typologie nadaného žáka, práce s nadanými, vhledu do potřebné legislativy.