30. 11. 2021, 14:00
přidat do kalendáře
Regionální centrum Hodonín
zdarma
nejvíce ocení
pedagogové, ředitelé škol a výchovní poradci
workshop

Kreativní techniky v kariérovém poradenství

Navazujeme na workshop s tématem Trh práce, který proběhl koncem října.
JCMM, konkrétně Centrum kariérového rozvoje Hodonín, oslovila Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s., aby v rámci setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti a předmětového kabinetupro  společné vzdělávání a výchovné poradenství seznámila naše kariérová poradkyně PaedDr. Miluše Těthalová členy pracovní skupiny s Kreativními technikami pro skupinové aktivity v kariérovém poradenství.

Náplň semináře, který je postaven na zážitkové aktivitě:

  • Seznámení učitelů s kreativními technikami pro rozvoj kvalit a vnitřních zdrojů žáka.
  • Inspirace a tipy, jak kreativně vést s žáky skupinovou aktivitu.


„Sebepoznání je proces, který nám pomáhá pojmenovat naše schopnosti, zájmy, hodnoty, silné a slabé stránky. Díky tomu můžeme pochopit vlastní životní role, poslání a priority.“