23. 5. 2022, 13:00 - 16:00
přidat do kalendáře
Škola zapojená v projektu iKAP JMK II
zdarma
nejvíce ocení
pedagogové a ředitelé škol
kurz

Koučovací přístup

Pro střední školy zapojené do projetku iKAP JMK II jsme vytvořili sérii kurzů. Jedním z nich je i Koučovací přístup. Chcete se zapojit? Napište nám nebo se podívejte na naši nabídku! https://vzdelavanivsem.cz/skoly

Kurz je nabízen skupinám pedagogických pracovníků středních škol. Minimální počet účastníků kurzu je 8.

Kurz mohou využít i vedoucí pracovníci škol, kteří se buď mohou kurzu zúčastnit spolu s pedagogickým sborem, nebo je pro ně kurz realizován zvlášť (zde neplatí minimum 8 osob).

Kurz probíhá on-line, délka 2 hodiny. Náplň a délku trvání kurzu lze případně domlouvat se školami individuálně.

Cíle kurzu:

 • Účastníci se seznámí s koučovacím přístupem a koučovacími  otázkami, aby mohli rozvíjet své manažerské a pedagogické kompetence.
 • Absolvováním semináře získají účastníci dovednost klást efektivně otázky a dokáží podpořit žáky při účinném nastavování cílů.
 • Účastníci si osvojí různé techniky koučinku a koučovací přístup.
 • Vedoucí pracovníci školy jsou seznámeni se způsoby, jak vést svůj pedagogický sbor a jak klást efektivně otázky.
 • Kurz je vhodný jako navazující a nástavba kurzu formativního hodnocení.

Obsah kurzu:

 • Co je koučink
 • Kdy může učitel využít koučovací přístup
 • Příprava koučovacího rozhovoru
 • Princip DUO, model GROW
 • Efektivní kladení otázek
 • Struktura cíle, zásada SMART, kolo životní rovnováhy
 • Praktická ukázka