Konference bude hledat recept na spolupráci středních škol a firem

Tisková zpráva

Brno, 15. září 2021

​​Jak co nejefektivněji propojit jihomoravské střední školy a firmy, a jak dosáhnout co největšího přínosu pro vzdělávání středoškoláků? Těmito otázkami se budou zabývat zástupci podniků i vzdělávacích institucí z Jihomoravského kraje na odborné konferenci nazvané Kariérko na Moravě – od vzdělání k praxi. Konference, kterou pořádá organizace JCMM, se koná ve středu 22. září od 8 od 16 hodin v brněnském Impact Hubu a pro registrované účastníky je zdarma.

„Na konferenci vystoupí řada zástupců ze škol i firem a podělí se s účastníky o své zkušenosti, jak v praxi nastavit spolupráci střední školy a firmy, která poskytuje odbornou praxi pro studenty. Cílem konference přitom není poskytnout detailní návod, jak by školy a firmy měly spolupracovat, ale otevřít diskuzi a v ní se zaměřit na příležitosti a limity této spolupráce. Tomuto cíli jsme přizpůsobili výběr řečníků a témat i doprovodný program,“ informovala Martina Milotová, koordinátorka konference a odborná garantka projektu iKAP JMK II. V jeho rámci se konference koná.

„Jednou z největších inovací, které chceme zástupcům středních škol a firem představit, je tzv. žákovské portfolio. Jde o online platformu na webu www.mojebudoucnost.cz, kam si studenti středních škol mohou ukládat vedle školních úspěchů také záznamy o svých dovednostech, odborné praxi, umístění ve školních soutěžích a veškeré další informace související se vzděláním a praxí. Toto portfolio jim může v budoucnu velmi pomoct například při přijímacím pohovoru ve firmě, ve které se rozhodnou pracovat,“ uvedla Ilona Staňková, koordinátorka projektu Moje Budoucnost z JCMM.

Program konference je uspořádán do dvou bloků. V prvním vystoupí zástupci škol:

Ve druhém bloku se představí zástupci firem:

Samostatný prostor mezi bloky vyplní vedle přestávky také vystoupení Martina Navrátila z Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Ten přinese zkušenosti z Moravskoslezského kraje a seznámí účastníky s návrhy legislativních úprav, které by téma podpořily.

Odpolední část bude patřit workshopům. Na nich se účastníci mohou blíže seznámit se žákovským portfoliem, dozvědět se o problematice mezigeneračního střetávání ve firmě nebo potrápit mozkové závity během šifrovací hry. Na workshopy je potřeba se předem registrovat (kvůli omezené kapacitě). Registrační formulář mohou účastníci vyplnit na webových stránkách konference ZDE.

Kompletní program je k nahlédnutí na webových stránkách konference ZDE.

 

Konferencí bude provázet moderátorské duo kariérová poradkyně Tereza Musilová (za JCMM) a profesionální moderátor Michal Chylík.

Konference Kariérko na Moravě se koná pod záštitou náměstka jihomoravského hejtmana pro vzdělávání a chytrý region Jiřího Nantla a je financována z Evropských strukturálních a investičních fondů, operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kvůli zájmu části účastníků, kteří si zvykli na distanční formu vzdělávání, práce a další profesionálně-společenských aktivit, bude možné konferenci navštívit i online. "Jako pružná organizace jsme zvyklí flexibilně reagovat na poptávku. Poté, co jsme zjistili, že velká část potenciálních účastníků upřednostňuje online formu setkání navzdory tomu, že se v aktuálních podmínkách mohou zúčastnit i osobně, rozhodli jsme se konferenci uspořádat v 'hybridním režimu', tedy klasicky i online. Věříme, že to pomůže zvýšit faktickou účast a navíc máme na paměti naši společenskou zodpovědnost vůči obecnému zdraví," informovala Martina Milotová.

Konference je financována  v rámci  projektu Implementace KAP JMK II, registrační  číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Pro editory:

JCMM je specializované neziskové zájmové sdružení, které působí v Jihomoravském kraji. Organizace zajišťuje komplexní systém podpory v oblasti vzdělávání a podpory vědy, výzkumu a inovací, a to v koordinaci s městem Brnem, Jihomoravským krajem a vybranými univerzitami. Zakládajícími členy JCMM jsou Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v BrněVeterinární univerzita BrnoJCMM je členem European Council for High Ability (ECHA) a členem sítě EURAXESS v ČR. Aktivity JCMM jsou součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje.

Kontakt pro média:

Veronika Hollerová

PR

777 908 294

veronika.hollerova@jcmm.cz