Kariérový rozvoj

Usilujeme o dobré klima ve vzdělávání a o upevnění kariérového poradenství na školách, jakožto užitečného nástroje pro budoucí dobré uplatnění absolventů.

Podporujeme leadery škol skupinovou a individuální formou a snažíme se tak rozvíjet pedagogické týmy v tématech kariérového poradenství se žáky.

Věnujeme se kariérovému poradenství, které poskytujeme veřejnosti od 14ti let věku. K tomu přinášíme přehledný portál s pestrou nabídkou kurzů a dalšího vzdělávání na jižní Moravě.

 


Databáze kurzů

Přehledný portál s pestrou nabídkou kurzů a dalšího vzdělávání.

Exkurze ve firmách

Zažijte se žáky reálnou atmosféru výrobního procesu ve firmách.

Kariérové poradenství

Osobní i online konzultace kariérového poradenství pro širokou veřejnost.


Kariérový rozvoj

Kariérový rozvoj pedagogů a jeho upevnění ve školách.

Vyberskoly.cz

Kam po základce — aplikace pro výběr školy, důležité termíny, kariérové konzultace.

Projekt KaPoDaV (ukončen 2020)

Rozvoj kariérového poradenství ve školách a dalšího vzdělávání.