Kariérový rozvoj

Usilujeme o dobré klima ve vzdělávání a o upevnění kariérového poradenství na školách, jakožto užitečného nástroje pro budoucí dobré uplatnění absolventů.

Podporujeme leadery škol skupinovou a individuální formou a snažíme se tak rozvíjet pedagogické týmy v tématech kariérového poradenství se žáky.

Věnujeme se kariérovému poradenství, které poskytujeme veřejnosti od 14 let věku. K tomu přinášíme přehledný portál s pestrou nabídkou kurzů a dalšího vzdělávání na jižní Moravě.