Kariérový rozvoj

Usilujeme o dobré klima ve vzdělávání a o upevnění kariérového poradenství na školách, jakožto užitečného nástroje pro budoucí dobré uplatnění absolventů.

Podporujeme leadery škol skupinovou a individuální formou a snažíme se tak rozvíjet pedagogické týmy v tématech kariérového poradenství se žáky.

Věnujeme se kariérovému poradenství, které poskytujeme veřejnosti od 14ti let věku. K tomu přinášíme přehledný portál s pestrou nabídkou kurzů a dalšího vzdělávání na jižní Moravě.

 


Databáze kurzů

Přehledný portál s pestrou nabídkou kurzů a dalšího vzdělávání pro veřejnost i firmy na jižní Moravě. Obsahuje aktuální nabídku rozvojových kurzů a rekvalifikací všech oborů.

Kariérové poradenství

Bezplatná služba kariérového poradenství pro žáky od 14 let, rodiče i širokou veřejnost. Osobní i online konzultace s kariérovými poradci probíhají na 4 místech JMK.

Kariérový rozvoj

Připravujeme skupinové vzdělávání pro celé týmy. Je možné i individuální zapojení zástupců škol. Projekt se zasazuje o kariérový rozvoj pedagogů, usiluje o dobré klima ve vzdělávání a o upevnění kariérového poradenství na školách, jakožto užitečného nástroje pro budoucí dobré uplatnění absolventů.


Vyberskoly.cz

Webová platforma „www.vyberskoly.cz“ vznikla původně pod záštitou Jihomoravského kraje jako online podpora pro Festival vzdělávání, který se každoročně pořádá na BVV v Jihomoravském kraji. V současnosti se jedná o jeden z mnoha produktů v oblasti ICT tools organizace JCMM, z. s. p. o.

Projekt KaPoDaV

Projekt se zaměřuje na rozvoj kariérového poradenství ve školách a podporu dalšího profesního vzdělávání, které střední a vyšší odborné školy nabízejí.