25. 1. 2023, 15:00 - 17:00
přidat do kalendáře
online na platformě MS Teams
zdarma
702157701
nejvíce ocení
výchovní poradci
webinář

Kariérové poradenství pro žáky z Ukrajiny při volbě SŠ

Centrum Euroguidance zve na webinář Kariérové poradenství pro žáky přicházející z Ukrajiny při volbě střední školy. Webinář je určen kariérovým poradcům, učitelům a všem, kteří pomáhají žákům cizincům, aktuálně zejména z ukrajinské komunity, při výběru střední školy a vhodného oboru vzdělání. Účastníci se seznámí s osvědčenými postupy a příklady z praxe kariérového poradenství se žáky i jejich rodiči při výběru školy, získají informace jak využívat  informační systém NPI Infoabsolvent při plánování vzdělávací cesty, kde najít nabídku středních škol pro šk. rok 2023/2024 aj.  

Za JCMM vystoupí Martina Milotová s Příkladem skupinové poradenské aktivity, kterou měla možnost si vyzkoušet ve spolupráci s Centrem pro cizince JMK

Program: 

  • Přístupy ke kariérovému poradenství v kontextu migrace - Alice Mullerová, InBáze  

  • Podpora žáků z Ukrajiny v kariérovém směřování – Michal Parlásek, Infokariéra ve spolupráci s META  

  • Příklad skupinové poradenské aktivity – Martina Milotová, JCMM 

  • Zkušenosti z kariérového poradenství na základní škole - Martin Provazník, ZŠ Strossmayerovo náměstí  

  • Informační systém Infoabsolvent – NPI 

  • Inspirace z Euroguidance – Petr Chaluš, NPI 

  • Výměna zkušeností mezi účastníky 

 

Na webinář je možné přihlásit se zde, přes rozhraní NPI:

NPI - Národní pedagogický institut