Jihomoravští středoškoláci soutěžili o víkendu v celostátní soutěži SOČ

V celostátním kole SOČ získali naši studenti čtyři zlaté medaile za první místo v některém z osmnácti vědních oborů.

Na prvním místě se za Jihomoravský kraj umístili tito studenti:

V oboru 3. Chemie: Vojtěch Orel, Gymnázium Vídeňská, Brno s tématem: Syntéza derivátů flavonolu jako molekul uvolňujících oxid uhelnatý pomocí světla.

V oboru 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství: Veronika Babyrádová, Gymnázium a SOŠZE, Komenského, Vyškov s tématem: Studium chemické podstaty fyzikální dormance semen hrachu setého (Pisum sativum L.).

V oboru 13. Ekonomika a řízení: Lenka Hlucháňová, Gymnázium, Vídeňská, Brno s tématem: Cenové války autobusových a železničních dopravců.

V oboru 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory: Jan Procházka  a Daniel Kříž, Gymnázium, Tyršova, Židlochovice s tématem: Úprava volebního systému do zastupitelstev menších obcí.

Na druhém místě se umístili:

V oboru 3. Chemie: Jan Obořil, Klasické a španělské gymnázium, Vejrostova, Brno s tématem: Syntéza nových inhibitorů proteinových kináz.

V oboru 4. Biologie: Martin Zavřel, Biskupské gymnázium a mateřská škola, Barvičova, Brno s tématem: WNT signalizace v patologii chronické lymfocytární leukémie.

V oboru 6. Zdravotnictví: Karolína Kubová, Gymnázium, Terezy Novákové 2, Brno- Řečkovice s tématem: Kináza CHk1 jako potenciální terapeutický cíl v buňkách maligního melanumu.

V oboru 8. Ochrana a tvorba životního prostředí: Jaroslav Rohel, Gymnázium, tř. Kapitána Jaroše, Brno s tématem: Květena vybraného území na západním okraji města Brna.

V oboru 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času: Marie Šimovcová, Gymnázium, Tyršova, Židlochovice s tématem: Přehled nejčastějších chyb v plaveckých technikách rekreačních plavců u základních plaveckých způsobů.

V oboru 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby: Veronika Moravcová, Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní zkoušky, Pontassievská, Znojmo s tématem: Soubor vybraných blatských písní a tanců.

Na třetím místě se umístili:

V oboru 1. Matematika a statistika: Adéla Heroudková, Jana Bušová a Lucie Reichertová z Gymnázia Brno, tř. Kapitána Jaroše, Brno s tématem: Origami geometrie.

V oboru 13. Ekonomika a řízení: Matěj Vítek, Gymnázium, tř. Kapitána Jaroše, Brno s tématem: Druhá šance pro Prestige?

 Většina studentů byla podpořena z JCMM, a to buď v rámci programu SOČ, PPNS, anebo účastí na Kurzu prezentačních a rétorických dovedností, které pro ně JCMM organizuje. Již 41. ročník celostátního kola SOČ se konal ve dnech 14. 6. 2019 - 16. 6. 2019 v Opavě. Do soutěže se letos zapojilo 270 středoškoláků – vítězů krajských kol.
Srdečně gratulujeme všem šikovným studentům!